Verksamheter

Mer detaljerade kontaktuppgifter hittar du under Kontakt

När du mailar oss byt ut (at) i mailadressen mot @.

Museiledning

Museichef Annette Prior Kontakt: +46 52265 65 10/ +46 720 837 747, annette.prior(at)bohuslansmuseum.se

Stab

Ekonomiansvarig: Håkan Andersson, Kontakt: 0721-456365 eller 0522-656512 hakan.andersson(at)bohuslansmuseum.se

Enheten för administration och service

Ansvarar för verksamheter som rör fastighet, säkerhet, IT, administration, inköp, samt övergripande personalfrågor.

Enhetschef och personalchef: Mari Trollvik, Kontakt: 0767-68 36 65 eller 0522-65 65 71, mari.trollvik(at)bohuslansmuseum

 • Fastighet: Martin Berggren, Jan Hübinette
 • Administration: Annelie Isacsson, Unni Andersson, Eva Jansson, Mariette Möller, Sabina Mittendorf
 • IT:  Frederick Löfdahl, Jan Hübinette
 • Arkiv: Sabina Mittendorf, Mariette Möller

Enheten publik verksamhet och utställningar

På publik verksamhet arbetar vi med besökaren i fokus. Vi har hög beredskap kring att lyssna in samtiden, vi är i ständig rörelse framåt med historien som fond. Vi erbjuder en kreativ mötesplats i museets utställningar och verksamheter som rymmer kultur, natur, konst, samtidskonst, pedagogik, butik, evenemang och ett öppet bemötande.

Enhetschef:Medea Ekner Kontakt: 0522-65 65 41070-085 25 28, medea.ekner(at)bohuslansmuseum.se

 • Kommunikatör: Sebastian Thorén 
 • Programverksamhet, lokalbokningar, konferens: Karin Backensved, Johan Kvastegård
 • Utställningsverksamhet: Sofie Henryson, Jienny Gillerstedt, Pia Hansson, Håkan Larsson, Andreas Bohlin
 • Konsthallen: Agneta von Zeipel, Brigitta Åhlund
 • Pedagogisk verksamhet: Birgitta Åhlund, Elisabeth Corsander, Jan Uddén, Christina Toreld
 • Butik och besöksservice:  Hannah Stening, Karin Backensved, Emelie Järpner, Ulrika Amnefjord, Tamara Mattson

Enheten för kunskap och samlingar

Enheten ansvarar för att vårda och utveckla museets föremåls- bild och filmsamlingar. Medarbetarna vid enheten är specialister på insamling, digitalisering, föremålsförvaltning och vård och bistår museets publika verksamhet, allmänhet, forskare samt skola. Här finns arkiv och bibliotek, rapportproduktion och annan grafisk produktion. Här drivs även vårt webbarbete.

Enhetschef: Charlotta Ödvall, Kontakt: 0522-656518, 0700-85 26 31, charlotta.odvall(at)bohuslansmuseum.se

 • Föremålssamlingar, vårdfrågor: Anna-Lena Segestam Macfie, Ingela Lundin, Madelein Arnoldsson
 • Foto, ljud, film: Fiffi Myrström (bildbeställningar), Cecilia Ahlsén, Jan Axelsson, Ralf Olsson
 • Webbansvarig: Helene Carlsson
 • Bibliotek: Ann-Christine Johansson

Enheten för kulturmiljövård

Här finns kulturmiljöverksamheten med byggnadsantikvarier och arkeologer, som hanterar både löpande kulturmiljöfrågor, rådgivning/information, och projekt. Vidare Bohusläns museums förlag med bokproduktion och förlagsfrågor, skyltproduktion, samt utveckling av Bohus Stickning. Här finns vår kulturarvskonsulent, som arbetar med bl a Bohusläns hembygdsförbund. Läs mer på sidan Läs mer på sidan Kulturmiljö.

Enhetschef: Tomas Brandt, Kontakt: 0706-23 34 66 eller 0522-65 65 53, tomas.brandt(at)bohuslansmuseum.se

 • Kulturmiljö: Agneta Gustafsson, Cecilia Wingård, Kristina Lindholm, Linnea Nordell, Ulla Karlström
 • Besöksmålsutveckling och Bohus stickning: Viveka Overland
 • Kulturarvskonsulent: Marika Russberg
 • Marinarkeolog: Staffan von Arbin TJÄNSTLEDIG

Enheten för uppdrag och projekt

Bohusläns museums uppdrag och projektverksamhet omfattar arkeologiska undersökningar, osteologiska analyser och publika uppdrag mm. Vi kan utföra arkeologiska undersökningar, kulturhistoriska landskapsanalyser, förstudier, miljökonsekvensbeskrivningar, beställarstöd, osteologiska analyser, publika aktiviteter, forskning med mera. Läs mer på sidan Arkeologi på uppdrag.

Enhetschef: Mikael Eboskog, Kontakt: 0702-32 46 83, mikael.eboskog(at)bohuslansmuseum.se

 • Samordning av projekt, kontakt för nya uppdrag: Magnus Rolöf
 • Arkeologiska undersökningar och utredningar: Aaron StutzAnnie Hansson, Arwo Pajusi, Astrid Lennblad, Clara Alfsdotter, Christina Toreld, Delia Ní Chíobháin Enqvist, Eirik Johansson, Emma Maltin TJÄNSLEDIG, Joakim Åberg, Johan Peterson,  Oscar Ortman,  Thomas Bergstrand TJÄNSTLEDIG, Veronica Forsblom Ljungblad

Specialområden

 • GIS/teknikfrågor: Delia Ní Chíobháin Enqvist, Joakim Åberg, Johan Peterson
 • Osteologi: Aaron StutzClara Alfsdotter,  Astrid Lennblad, Emma Maltin TJÄNSTLEDIG
 • Marinarkeologi: Delia Ní Chíobháin Enqvist, Thomas Bergstrand