Utställning

PABLO PICASSO – i Picassos öga. Ett urval av hans grafiska verk.

8 oktober 2022 - 15 januari 2023

Plats: Konsthallen (nedre plan)

PABLO PICASSO – i Picassos öga. Ett urval av hans grafiska verk.

I konsthallen på Bohusläns museum visas under hösten utställningen I Picassos öga - ett urval av hans grafiska verk. Pablo Picasso (1881–1973) är en av världens mest erkända och produktiva konstnärer som vid sidan av måleriet och skulpturen även arbetade med grafik under hela sitt långa konstnärskap. I utställningen presenteras drygt ett 60-tal grafiska verk. Intentionen med utställningen är framför allt att introducera och visa viktiga delar i Picassos grafiska produktion.

Pablo Picasso är känd för att tillsammans med Georges Braques ha introducerat kubismen. Kubismen bröt med den föreställande konsten och banade väg för många andra konstriktningar – som exempelvis den abstrakta konsten och surrealismen. Kravet på realism, avbildning och perspektiv överges och konstnärens inre världar kan därefter gestaltas på ett friare sätt.

Bild 1 - Picasso 620x300
Bild 2 Picasso 620x300
Bild 3 - Picasso 620x300
IMAGE 4 - PICASSO
Bild 1 - Picasso 620x300 Bild 2 Picasso 620x300 Bild 3 - Picasso 620x300 IMAGE 4 - PICASSO

Picasso blev både beundrad och omstridd under sin livstid. Han var ständigt kreativ – ett färgstarkt och kompromisslöst temperament präglade hans liv och verk. Han gestaltade livets olika skeenden– erotiken, kärleken, familjen och kvinnan samt refererade till antiken och de grekiska myterna. Han gjorde också återkommande parafraser på andra kända konstnärers verk. Hans inflytande blev stort under 1900-talet, där både hans verk och persona blev liktydigt med modernismen och en omfattande mytbildning uppstod kring honom.

Picassos grafiska produktion är stor och omfattar runt 2400 förlagor. Utställningen visar ett urval ur grafiska sviter som Les Saltimbanques (1905), illustrationer till Ovidius Metamorfoser (1931), Vollardsviten (1930-1937) samt Francos drömmar och lögner (1937), etsningar där Picasso öppet tog ställning för den spanska och demokratiska republikens sak. Samma år målade han även Guerncia, som nu är ett av världens mest kända konstverk. I utställningen visas även en dokumentär från SVT om när Guernica visades i Exercishallarna på Skeppsholmen (det blivande Moderna museet) 1956.

Vid 86 års ålder utförde Picasso 347 olika etsningar och akvatinter under loppet av sju månader, som kallas Suite 347. Sviten väckte debatt och blev även censurerad för sitt ofta explicit erotiska, burleska, närmast pornografiska innehåll.

Grafiken som metod är närbesläktad med teckningen. Teckning, i likhet med grafik, har ofta en mer snabb, känslig och intuitiv karaktär och i den fick Picasso utlopp för sin enorma arbetslust och kreativitet. Han kunde teckna 10-tals teckningar om dagen som alla daterades noggrant. Hans tidiga grafiska verk från 1930-talet är utförda i en neoklassisk stil med en tunn, precis linje som ibland övergår till ett våldsamt crescendo, som i Minotauros våldsamma kamp i Vollardsviten. Ett annat vanligt motiv är målaren och hans modell, där konstnärens alter ego ingår i bilden. I sitt arbete med avtryck från plåtar, stenar och linoleumplattor kunde Picasso själv följa sin egen kreativa arbetsprocess när bilden växte fram.

”När jag börjar en serie teckningar… vet jag inte om de förblir teckningar eller om det blir en etsning, en litografi, eller rentav en skulptur av det.”

Picasso

I utställningen visas även även grafiska verk från 40 och 50-talet, som ofta är mer kraftfullt tecknade och mer expressiva i sin karaktär. Särskilt linoleumsnitten går i mustiga jordfärger, såsom brunt, beige, rött. Ytterligare ett viktigt motiv för Picasso var tjurfäktningen, som han hyste ett passionerat intresse för genom hela livet. Strax efter kriget började han intressera sig för att måla på keramik och den lilla orten Vallauris, i närheten av Nice, blev centrum för hans keramiska produktion. Förutom prov på keramik finns i utställningen även en modell till det offentliga verket Kvinnohuvud (1971), som finns i Halmstad.

Nästa år är det 50 år sedan Picassos bortgång. Detta uppmärksammas med ett världsomspännande initiativ: ”Celebración Picasso”. Med start i september kommer en rad olika utställningar att äga rum, bland annat på Metropolitan Museum of Art i New York, på Pradomuseet i Madrid, på Guggenheim-museet i Bilbao och på Centre Pompidou i Paris.

Om utställningen

Utställningen i Konsthallen på Bohusläns museum har möjliggjorts genom generösa inlån från privata samlare och museer i Sverige. De museer vi lånat verk ifrån är Moderna museet, Stockholm, Malmö Konstmuseum, Skissernas museum i Lund, Norrköpings Konstmuseum, Eskilstuna konstmuseum och Jönköpings länsmuseum, något vi är djupt tacksamma för. Utställningen är producerad av Bohusläns museum.

 

Med stöd från

Västra Götalandsregionens logotyp