Tidigare utställning

Elevutställningen 2020 – goes digital

17 april - 30 april 2020

Plats: Webb och Instagram

Elevutställningen 2020 – goes digital

Denna vår liknar ingen annan. Bohusläns museum håller stängt för publik. Gymnasieeleverna studerar på distans. Elevutställningen kommer inte att kunna visas på plats i museets lokaler, men vi ger inte upp.

Publiken kommer ändå att kunna ta del av tredjeårselevernas arbeten och Uddevalla Konstförenings årliga stipendier kommer att delas ut även denna vår. Men allt kommer att ske digitalt. Nu är allt på plats – låt oss härmed presentera årets elevutställning!

I årets elevutställning med avgångselever i Bild och form på Sinclair medverkar: Nicky Bemersten, Hedvig Berndes, Sofia Dinh, Helena Hagsköld Bäck, Moa Hansen, Milo Källgren, Teddy Persson, Alva Sandinge, Lucia Simonson Casado, Linnea Stenmalm, Per Weding, Agnes Westbring.

 

Stipendier

Uddevalla Konstförening delar i år ut stipendier till följande elever:

Helena Hagsköld Bäck

Hennes fantasivärld känns spännande och absurd.
Hon har mycket humor  och ett annorlunda bildspråk.

Alva Sandinge

God iakttagelseförmåga, noggranna och detaljerade bilder med en varm ton.
Duktig illustratör.

Linnea Stenmalm

Skicklig, konstnärlig, kreativ. Bred, med både grafik och kroki.

Moa Hansen

Har variation i bilderna – ömsom lite otäcka, ömsom roliga
men alltid duktigt tecknade och med sinne för humor.

Hedvig Berndes

Undersöker olika material, är mångsidig i sina uttrycksmedel.
Mycket känsla i ett härligt ungdomligt bildspråk.

Animationer

Flera av eleverna har under åren arbetat med rörliga medier. Här kan du ta del av animationen Hiraeth, gjord av Hedvig Berndes. Hiraeth är ett walesiskt uttryck för hemlängtan.

Hiraeth av Hedvig Berndes

 

Publikinformation

Med anledning av Coronaviruset och i förebyggande syfte för att minska spridning har museiledningen beslutat att Bohusläns museum håller stängt för publik tills vidare. Detta betyder att årets elevutställning får hitta nya vägar. Vi kommer därför att presentera elevernas arbeten här på webben och även på Bohusläns museums Instagram.

 

Med stöd från

Västra Götalandsregionens logotyp