Utställning

Bohussalongen 2019 – tema landskap

07 december 2019 - 16 januari 2020

Plats: Konsthallen (nedre plan)

Bohussalongen 2019 – tema landskap

Nu är det återigen dags för Bohussalongen. I år har salongen temat LANDSKAP. Vi tänker oss att begreppet kan ta sig många olika uttryck, i såväl skiftande material som olika tolkningar. Från inre och yttre landskap till färgens eget landskap.

Till årets Bohussalong lämnades totalt 203 verk in av 109 konstnärer. Nu är jurybedömningen klar och 77 verk av 57 konstnärer har valts ut. Salongens äldsta deltagare är 99 år och den yngsta är 19 år. Deltagande i årets salong är:

Soile W. Algeröd, Lolo Funck Andersson, Karl Andersson, Lina Antonsson, Lena Andersson, Madelene Arvidsson, Ann-Marie Andersson, Emma Bergenholtz, Emelia Börjesson, Sofia Bergman, My Bäckström, Maria Börjesson, Kerstin Carlander, Pawel Druciarek, Evapia R. Dugstad, Monica Funck, Gunilla E. Fredriksson, Annika Gustavsson, Margit Grell, Anne Götherström, Carin Gustavsdotter, Anita Glantz, Hanne-Lise Grön, Maria Håkansson, Maj-Lis Hernek, Justus Hultgren, Anita Hauger, Pieter Hybbinette, Lars I. Henriksson, Olle Johansson, Eva Isacsson, Ida Ivarsson, Gabriella Ivarsson, Cecilia Karle, Matilda Kirpensteijn, Stefan Kristiansson, Birgitta Knapp, Eva Libardo, Lisbeth Larsson, Christina Leijon, Magnus Lichtenstein, Maj Lindbom, Magnus Mogenfelt, Benjamin May, Elvira Montelius, Linda Mörner Fröjd, Oscar Nordblom, Thomas Nilsson, Håkan Olson, Carina Paulsson, Ulf Rylander, Lars Rylander, Johan Söderpalm, Gunilla Ernstdotter Svensson, Ulla Staf, Eddie Sundgren, Wolfgang Westphal.

Bohussalongen är en jurybedömd utställning, där konstnärer mantalsskrivna eller verksamma i Bohuslän är välkomna att lämna in två verk. Lägsta ålder för att delta är 16 år. Årets jury är konstnären Marie Holmgren. Både professionella och amatörer är välkomna att lämna in. Bohussalongen är ett evenemang som återkommer vartannat år och som görs i samarbete med Uddevalla Konstförening.

I år visas salongen parallellt med en utställning om modernisten och pionjären Birger Simonsson – som själv företräder ett måleri som förebådar koloristernas skildringar av det bohuslänska landskapet. Med anledning av detta kommer årets Bohussalong att visas i Västerhallen och galleriet, som ligger i anslutning till Konsthallen.

Information om datum och tider:

Utlämning av ej antagna verk: fredag 29 och lördag 30 november kl. 13-16
Utlämning av antagna verk: lördag 18 januari kl. 13-16

Vernissage Bohussalongen lördag 7 december kl. 13.00