Tillgänglighetsredogörelse för www.Mod2021.se

Bohusläns museum står bakom den här webbplatsen. (www.mod2021.se) Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Det här dokumentet beskriver hur bohuslansmuseum.iplace.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.
Notera att webbplatsen i första hand är byggd för att användas på mobiltelefon.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgänglig. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt för mer information. 

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från bohuslansmuseum.iplace.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du kontakta oss och meddela följande:

 • innehållets webbadress (URL)
 • ditt namn och din e-postadress
 • formatet du behöver

Kontakta oss

 • Skicka epost till webbinfo@bohuslansmuseum.iplace.se
 • Ring 072-14 18 746 

Lämna synpunkter på tillgängligheten

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, kontakta oss så att vi får veta att problemet finns. 

Kontakta tillsynsmyndighet

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn över lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar ditt påpekande om bristande webbtillgänglighet eller din begäran om tillgängliggörande av innehåll kan du anmäla till Myndigheten för digital förvaltning  Anmäl bristande tillgänglighet | DIGG). 

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är inte förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Under 2022 kommer vi att arbeta för att åtgärda de brister som vi identifierat och som beskrivs nedan.  

Problem vid användning utan syn eller med nedsatt syn  

 • Navigation med tangentbord följer inte en logisk ordning. 
 • Vid navigation med tangentbord saknas ibland fokusmarkering. 
 • Vid navigation med tangentbord är fokusmarkering otillräcklig. 
 • Det finns bilder som har felaktiga textalternativ eller saknar textalternativ. 
 • Det finns ikoner som saknar textalternativ. 
 • Det saknas syntolkade versioner av en del filmer. 
 • Sökfunktionaliteten på webbplatsen ger i dagsläget inte förslag på sökord. 
 • Språkmarkering där annat än svenska används för att fungera med talsyntes saknas på en del ställen. 
 • En del länkar är felaktigt beskrivna. 
 • Konsekvens i struktur och utformning av webbsidan kan förbättras. 
 • Det kan finnas text som inte uppfyller kraven för kontrast och textstorlek. 
 • Det kan finnas rubriknivåer som inte är hierarkiskt korrekta. 
 • Det kan finnas sidtitlar som inte är korrekt uppmärkta.

Problem vid användning med kognitiv nedsättning 

 • Vid navigation med tangentbord saknas ibland fokusmarkering. 
 • Vid navigation med tangentbord är fokusmarkering otillräcklig. 
 • Sökfunktionaliteten ger i dagsläget inte förslag på sökord. 
 • Konsekvens i struktur och grafisk utformning av webbsidan kan förbättras. 
 • Det finns bilder som har felaktiga textalternativ eller saknar textalternativ. 
 • Det finns ikoner som saknar textalternativ. 
 • Det kan finnas sidtitlar som inte är korrekt uppmärkta.

Problem vid användning med nedsatt hörsel 

 

Problem vid användning med nedsatt rörlighet eller finmotorik

 • Navigation med tangentbord följer inte en logisk ordning. 
 • Vid navigation med tangentbord saknas ibland fokusmarkering. 
 • Vid navigation med tangentbord är fokusmarkering otillräcklig. 
 • Det kan finnas länktexter som har för liten klickbar yta.  
 • Det kan finnas sidtitlar som inte är korrekt uppmärkta.

Andra tjänster och webblösningar

Bohusläns museum använder en extern videospelare. Information om videospelarens funktioner är inte tillräcklig.  

Bohusläns museum använder sig av digitaltmuseum.se för att visa föremål och konst från digitala samlingar. Detta system är inte helt förenligt med krav om tillgänglighet.   

Oskäligt betungande anpassning

Bohusläns museum åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

 • PDF-dokument publicerade efter 23 september 2018. 
 • Syntolkning av filmer publicerade efter 23 september 2020. 
 • Textning av filmer publicerade efter 23 september 2020. 

Innehåll som inte omfattas av lagen

Enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service undantas dokument som är publicerade innan 23 september 2018. Detsamma gäller videofilmer publicerade innan 23 september 2020. Detta innehåll är tillgängligt endast i undantagsfall.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av bohuslansmuseum.iplace.se.

Senaste bedömningen gjordes 1 november 2022.
Redogörelsen uppdaterades senast den 1 november 2022.

Med stöd från

Västra Götalandsregionens logotyp