Tillgängliga kulturmiljöer ?!

Bild på Bro skvaltkvarn

Kulturmiljöer ute i landskapet är i princip tillgängliga för alla. Men i verkligheten fungerar det inte alltid så. Ibland har du inte möjlighet att ta dig dit, ibland behöver du särskild information om platsens utseende och beskaffenhet. Bohusläns museum satsar nu på att utveckla digital platsinformation. Målet är att ge besökare möjlighet att uppleva kulturmiljöer i landskapet utan att vara på plats, som komplement till ett besök, eller som förberedelse inför ett besök.

Platsbesök på olika sätt

Med hjälp av digital media och teknik ger vi ökad tillgång till kulturmiljöer i landskapet för alla oavsett funktionsförmåga, ålder eller geografisk belägenhet. Under en treårsperiod kommer vi lyfta och digitalt tillgängliggöra 40 kulturmiljöer, från förhistorisk till modern tid. Alla utifrån sina specifika innehåll och förutsättningar. Upplevelsen av platserna förstärks med hjälp av filmer, filmade guidningar, inläst information, musik, text och bild. Informationen har fokus på källkritik och källtillit och att vara angelägen.

Är platsen tillgänglig för mig?

För många är det angeläget att innan ett besök ha en god kunskap om hur tillgänglig en plats är. Finns det parkering för personer med funktionsnedsättning? Hur lång är stigen? Är den stenig? För att besökaren ska få rätt information har Bohusläns museum inlett ett samarbete med Tillgänglighetsdatabasen i Västra Götaland (TD). Cirka 25 kulturmiljöers tillgänglighet kommer inledningsvis att inventeras så att besökaren ska få tillräcklig och anpassad information för att kunna avgöra om ett besök är möjligt och/eller planera besök. Informationen kommer att nås direkt i Tillgänglighetsdatabasen, https://www.t-d.se, eller via direktlänkar här nedan och, början av nästa år, även via Bohusläns museums hemsida.

Samverkan med många

Genom detta och andra samarbeten satsar museet på att utveckla digital platsinformation för kulturmiljöer i Bohuslän. Vi på museet fyller platserna med fakta, hembygds- och historieföreningar bidrar med sin kunskap och lokalkännedom. Föreningen Utopia delar med sig av sin expertis inom tillgänglighet och otillgänglighet; lärare och elever hjälper oss så att materialet blir pedagogiskt och tilltalande för barn och unga. Naturligvis samverkar vi också med experter på olika digitala områden.

En rättighetsfråga

Tillgänglighet är en rättighet. Genom den här satsningen vill vi bidra till att fler får möjlighet att uppleva kulturhistorien i landskapet, virtuellt och/eller på plats. Vi vill helt enkelt bidra till en mer jämlik tillgång till de västsvenska kulturmiljöerna: förhistoriska gravfält, borgruiner, kvarnar, hällristningar, äldre kustbebyggelse, med mera, med mera.

På de flesta kulturmiljöerna finns informationsskyltar på plats. I slutet av 2020 planerar vi att publicera utförlig information för alla platser på museets hemsida. Kulturmiljöerna har enklare parkeringsplatser, för dem som behöver särskilda parkeringsmöjligheter hänvisar vi till informationen på TD.

Bild på Håby-Torps gravfält

Håby-Torps gravfält

Tillgänglighetsinventerade kulturmiljöer

Länkar till TD-inventerade kulturmiljöer, listan fylls på efter hand:

Kontakt

Kontakt Bohusläns museum: Kristina Lindholm, kristina.lindholm@bohuslansmuseum.iplace.se och Christina Toreld, christina.toreld@bohuslansmuseum.iplace.se

Kontakt Tillgänglighetsdatabasen: Cecilia Nilsson, enhetschef, cecilia.v.nilsson@vgregion.se