Samlingar och historia

Arkiv och bibliotek

Arkiv och bibliotek

Är du forskare, intresserad av släktforskning eller din hembygd, på jakt efter en bok om Bohuslän? Här på museet har vi ett omfattande arkivmaterial och ett välfyllt referensbibliotek. Du är välkommen att ta del av vårt gemensamma kulturarv.

  • Bohusläns museums arkiv förvaltar handlingar som är sökbara för allmänheten.  Vi har också ett referensbibliotek  som du kan besöka.
  • Vårt kulturarv är öppet och tillgängligt för alla som vill ta del av det.

Ämbetsarkivet

Här förvaras handlingar från de olika verksamheter museet bedrivit tidigare och bedriver idag. Handlingarna i ämbetsarkivet är från 1862 och framåt. Exempel på verksamheter är byggnadsvård, arkeologi, utställningar och etnologisk dokumentation.

Enskilda arkiv och handskriftssamlingen

Arkiv från enskilda personer, gårdsarkiv, förenings- och företagsarkiv. Ofta är arkivhandlingarna skänkta av privatpersoner. Det finns ca 450 arkivbildare och exempel på vad som finns i arkivet är dagböcker, berättelser och brev. Exempel på yrken som är representerade är sjömän, konstnärer, affärsmän, bönder och fabriksarbetande kvinnor. I arkivet finns också kartor, båtritningar och dokument från exempelvis båtvarv. Se vilka arkivbildare som finns i beståndsregistret.

Handskriftssamlingen består av handskrivna originalhandlingar från myndigheter och privatpersoner, t.ex. skrivelser, förordningar, köpehandlingar, lagfarter, kontrakt, domstolsprotokoll, bouppteckningar och sköldebrev. Det äldsta dokumentet är ett pergament från 1420, ett köpebrev från Grohed och Kodebacken, Uddevalla.

Enskilda arkiv

Enskilda arkiv
Enskilda arkiv
Enskilda arkiv
Enskilda arkiv
Enskilda arkiv
Enskilda arkiv
Enskilda arkiv
Enskilda arkiv
Enskilda arkiv Enskilda arkiv Enskilda arkiv Enskilda arkiv Enskilda arkiv Enskilda arkiv Enskilda arkiv Enskilda arkiv

Topografiskt arkiv

Här finns mestadels kartor, ritningar samt ärendearkiv rörande kulturmiljöer, fastigheter och arkeologisk verksamhet.

Du som släktforskar

Det finns en forskarplats i museets bibliotek med informationsmaterial och litteratur kring släktforskning, tips på bra länkar etc. Du kan också boka plats vid vår dator med olika sökbara databaser och program, exempelvis Sveriges befolkning 1880, 1890, 1900, 1910, 1950, 1970, 1980, 1990, Sveriges Dödbok, Begravda i Sverige, Emigranten Populär, Svenska ortnamn, Svar och Arkiv digital. Man kan boka plats vid släktforksardatorn i 2 tim/gång. Kostnadsfritt.

Vi samarbetar med Bohusläns föreningsarkiv som också har sin verksamhet i våra lokaler. I deras arkiv finner du arkivmaterial från 1800-talets mitt fram till idag. Exempel på föreningar är fackföreningar, nykterhets-, idrotts-, politiska föreningar etc. En stor mängd av materialet utgörs av fackföreningar knutna till stenindustrin runt om i Bohuslän. På Bohusläns Föreningsarkiv finns också ett tidningsarkiv med mikrofilmade dagstidningar med bohuslänsk anknytning samt en databas med ca 90 000 registrerade artikelrubriker.

Biblioteket på Bohusläns museum

I biblioteket finns det cirka 27 000 böcker. En stor del av bokbeståndet utgörs av en lokalsamling med bohuslänsk litteratur, men biblioteket innehåller även litteratur inom andra ämnesområden, som exempelvis konst, arkeologi, historia, religion och etnologi.
bocker_620x420

Äldre tryck

Bohusläns museum har i sitt bibliotek även en samling äldre tryck från 1500-talet och framåt. Samlingen domineras av teologiska verk, men innehåller även historia och klassisk litteratur.

Referensbibliotek

Biblioteket är ett referensbibliotek och det är inte möjligt att låna hem böcker härifrån. Men du som besökare är välkommen att kommat hit och studera böcker och tidskrifter på plats i biblioteket.

Bibliotekskatalogen

I bibliotekskatalogen kan du söka på titel, författare eller nyckelord för att hitta det du är intresserad av. Klicka här för att komma till sökformuläret.

Vill du besöka arkiv eller bibliotek? Kontakta oss:

Bibliotek

  • Ann-Christine Johansson, 0522-65 65 43,
    ann-christine.johansson(at)bohuslansmuseum.iplace.se

Arkiv

För närvarande är tjänsten som arkivarie vakant och det gör att vi inte har möjlighet att hålla samma nivå avseende arkivservice som i vanliga fall. Vi kommer att hantera inkommande förfrågningar i mån av tid och ber er om att i första hand kontakta oss via e-post: info@bohuslansmuseum.iplace.se

Även besök i våra arkiv påverkas av den vakanta tjänsten men dessutom av Covid 19 och gällande restriktioner med anledning av det rådande läget i samhället. För närvarande tar vi inte emot besök i våra arkiv.

Öppettider

För att personalen ska kunna ta emot dig på bästa sätt är det bra om du bokar tid.

  • Bibliotekets öppettider är måndag, tisdag, torsdag och fredag klockan 10.00-11.30. Besök sker på överenskommelse med ansvarig för bibliotekets.
  • Arkivet har öppet vardagar 10.00-16.00. Besök sker på överenskommelse med ansvarig för arkivet.

Priser

Länkar

Med stöd från

Västra Götalandsregionens logotyp