Prislista Bohusläns museum 2022

 • Alla priser är exklusive moms och i svenska kronor.

Publik och pedagogisk verksamhet

Visningar

 • Introduktionsvisning (10–20 minuter): 300 kr.
 • Allmän visning (45 minuter): 700 kr vardag/1000 kr helg.
 • Hembygdsföreningar anslutna till Bohusläns hembygdsförbund får 50% rabatt.
 • Exkursion utanför museet: 40 kr per deltagare, alternativt 400 kr per grupp om minst 10 deltagare.
 • Specialarrangemang:  Pris efter överenskommelse.

Skola

 • Lektion med museipedagog: Kostnadsfritt.
 • Museipedagog besöker skolan: 300 kr plus resa.
 • Studiedag för lärare på museet: 2300 kr/halvdag och 4600 kr/heldag.
 • När vi planerar och genomför lärardagar utanför Bohusläns museum gäller pris efter överenskommelse.

Program

 • Entré: Kostnadsfritt, men vid specialarrangemang kan entréavgift till arrangemanget förekomma.
 • Provision för biljettservice vid samarrangemang 10 till 20% + moms.
 • Föredrag under arbetstid: 1300 kr vardag under kontorstid. 2000 kr kvällar och helger. Vid föredrag utanför museet tillkommer reseersättning. Bohusläns hembygdsförbund erhåller 50% rabatt på arvodet.

Lokaler, uthyrning

Spisrummet

 • Per timme 1000 kr, per halvdag (4 timmar) 2500 kr, per heldag 4500 kr.

Hörsalen

 • Per timme 1500 kr, per halvdag (4 timmar) 3500 kr, per heldag 6000 kr.

Övrigt vid lokaluthyrning

 • Ovanstående priser för lokaluthyrning inkluderar konferensservice: Projektor, whiteboard, blädderblock, papper & penna, wi-fi och vatten.
 • Hyra efter ordinarie stängning båda lokalerna 2500 kr per timme.
 • För större ommöblering eller anpassning till annan verksamhet 1500 kr per tillfälle.
 • Tekniker 500 kr per timme.

Bildbeställningar ur bildarkivet

 • Foton ur museets bildsamling kan laddas ner från DigitaltMuseum.

Bilder för privat eller ideellt bruk

 • För bättre bildkvalité: ingen avgift vid begränsade beställningar.
 • Leverans utifrån tillgänglig tid, vilket kan variera.
 • För mer omfattande beställningar, eller andra särskilda önskemål: arbetskostnad á 725 kr plus 725 kr per ytterligare påbörjad timme.

Bilder för kommersiellt bruk

 • Arbetskostnad 725 kr per timme, dock lägst 725 kr per bild.
 • Bildbeställningar levereras per e-post i formatet tiff.
 • Bildbeställningar expedieras vartefter de inkommer till museet, leveranstid är normalt 1–2 veckor men kan variera.
 • Betalning sker via fakturering.

Utlån av föremål

 • Lån och depositioner beviljas endast till institutioner eller organisationer.
 • Ansökningar om lån och förlängning av lån skall ske skriftligt till museet.
 • Låntagaren skall svara för transportkostnader, försäkringar och övriga kostnader som uppstår i samband med lån/deposition.
 • Lån och depositioner från Bohusläns museum är tidsbegränsade till max 5 år.
 • Prislista för utlån (pdf)
 • Policy för utlån (pdf)

Uppdragsverksamhet

Timdebiterade uppdrag

 • Arkeologi och osteologi: 860 kr per timme
 • Kulturmiljövård: 725 kr per timme
 • Övriga uppdrag: 725 kr per timme
 • Utställningsarbete: 725 kr per timme (projektering och bygge av utställning). Maskinanvändning, materialkostnad, resor och traktamenten tillkommer.

Inom kulturmiljöarbetet tar museet betalt för:

 • Arkeologiska utredningar och undersökningar i enlighet med länsstyrelsebeslut.
 • Kulturmiljörelaterade uppdrag som utredningar och inventeringar av bebyggelse och kulturlandskap med mera, liksom kulturmiljöprogram, antikvariska konsekvensbeskrivningar, vattenanknutna kulturvärden med mera.
 • Informationsinsatser i form av skyltar och broschyrer.
 • Antikvarisk medverkan vid restaurering och vård av kulturbyggnader och kyrkor i enlighet med länsstyrelsebeslut.
 • Inventering och dokumentation av kyrkliga kulturvärden, till exempel kyrkogårdar.
 • Upprättande av vård och underhållsplaner.

Museet tar inte betalt för exempelvis:

 • Rådgivning och information
 • Första konsultationen inför planerade byggnadsvårdsprojekt, inklusive kyrkor Plan- och Bygglovsärenden
 • Stöd i projektutveckling (omfattning enligt överenskommelse)
 • Service för besök till museets arkiv.

Med stöd från

Västra Götalandsregionens logotyp