Verksamheter

Mer detaljerade kontaktuppgifter hittar du under Kontakt

När du mailar oss byt ut (at) i mailadressen mot @.

Museiledning

Museichef: Annette Prior. Kontakt: +46 52265 65 10/ +46 720 837 747, annette.prior(at)bohuslansmuseum.iplace.se

Stab

I Staben finns verksamheter som ansvarar för Museiledning, HR, Kvalitetsarbete, Ekonomi, Kommunikation och IT. Staben har ett övergripande ansvar och fungerar som stöd till övriga verksamheter. Vi arbetar bl a med verksamhetsutveckling, strategiska frågor, intern styrning och kvalitetssäkring.

HR och kvalitetschef: Mari Trollvik, 0522-65 65 71, mari.trollvik(at)bohuslansmuseum.iplace.se
Ekonomichef: Carina Ericson
Ekonomiadministratör: Mariette Möller
IT-samordnare: Frederick Löfdahl, 0522-65 65 44, frederick.lofdahl(at)bohuslansmuseum.iplace.se
Kommunikation: Sebastian Thorén, 0522-65 65 22, sebastian.thoren(at)bohuslansmuseum.iplace.se
Ledningsstöd: Ann-Sofi Larsson

Publik och Fastighet

På den publika enheten arbetar vi med besökaren i fokus. Vi erbjuder en kreativ mötesplats och ett besöksmål med ett stort utbud av utställningar, program, butik, evenemang och ett öppet bemötande. Vi ansvarar även för verksamheter som rör fastighet, säkerhet, lokalvård, administration, bibliotek och inköp. Önskar ni vidare information kring dessa delar i verksamheten kontakta gärna någon av oss nedan.

Enhetschef: Ulrika Amnefjord, Kontakt: 0522-656524 eller 070-1497479, ulrika.amnefjord(at)bohuslansmuseum.iplace.se

  • Fastighet: Niklas Berglund och Jan Hübinette
  • Programverksamhet, lokalbokningar, konferens: Kalle Widén (vikarierande), Stella Pilback FÖRÄLDRALEDIG
  • Butik och besöksservice:  Hannah Stening, Monica Pernefalk, Tamara Mattson, Petra Skarp och Frida Clemens
  • Administration: Annelie Isacsson och Eva Jansson
  • Lokalvårdare/servicevärd: Marcela Esperanza Kristiansson, Sabina Olsson
  • Bibliotek: Ann-Christine Johansson

Utställningar och Pedagogik

Enheten ansvarar för vilka utställningar som visas och vilka visningar och lektioner som genomförs.

Enhetschef: Liselotte Munther, Kontakt 072 203 46 01 eller 0522-65 65 41, liselotte.munther(at)bohuslansmuseum.iplace.se

  • Digital producent: Frida Edvall Karlsson
  • Utställningsverksamhet:Sofie Henryson, Jienny Gillerstedt, Pia Hansson, Wolfgang Mahler
  • Konsthallen:Agneta von Zeipel, Brigitta Åhlund
  • Pedagogisk verksamhet:Birgitta Åhlund, Elisabeth Corsander, Christina Toreld
  • Webbansvarig: Helene Carlsson

Kulturmiljö och Samlingar

Här finns kulturmiljöverksamheten med byggnadsantikvarier och arkeologer, som hanterar både löpande kulturmiljöfrågor, rådgivning/information, och projekt. Här finns också vår kulturarvskonsulent, som arbetar med bl a Bohusläns hembygdsförbund. Läs mer på sidan Kulturmiljövård.

Vi ansvarar för att förvalta, vårda och utveckla museets föremåls-, konst, bild och filmsamlingar samt arkiv. Medarbetarna vid enheten är specialister på insamling, digitalisering, föremålsförvaltning och vård, och medverkar i museets publika verksamhet, bistår allmänhet, forskare och skola med flera.

Enhetschef: Tomas Brandt, Kontakt:  0522-65 65 53, tomas.brandt(at)bohuslansmuseum.iplace.se

  • Samlingar, utlån, föremålsvård: Anna-Lena Segestam Macfie, Ingela Lundin, Jesper Nilsson, Madelein Arnoldsson
  • Arkiv: Matilda Porse
  • Bild- och ljudarkiv, bildbeställningar:  Ralf Olsson, Cecilia Ahlsén
  • Kulturmiljö: Agneta Gustafsson, Cecilia Wingård, Kristina Lindholm, Linnea Nordell, Ulla Karlström
  • Kulturarvskonsulent: Marika Russberg
  • Marinarkeolog: Staffan von Arbin TJÄNSTLEDIG

Arkeologi och projekt

Bohusläns museums uppdrag och projektverksamhet omfattar arkeologiska undersökningar, osteologiska analyser och publika uppdrag mm. Vi kan utföra arkeologiska undersökningar, kulturhistoriska landskapsanalyser, förstudier, miljökonsekvensbeskrivningar, beställarstöd, osteologiska analyser, publika aktiviteter, forskning med mera. Läs mer på sidan Arkeologi på uppdrag.

Enhetschef: Mikael Eboskog, Kontakt: 0702-32 46 83, uppdrag(at)bohuslansmuseum.iplace.se

  • Samordning av projekt, kontakt för nya uppdrag:Magnus Rolöf, uppdrag(at)bohuslansmuseum.iplace.se
  • Arkeologiska undersökningar och utredningar:Aaron Stutz,  Andreas WiderbergAnnie Hansson TJÄNSTLEDIG, Clara Alfsdotter FÖRÄLDRALEDIG,  Delia Ní Chíobháin Enqvist, Edgar Wróblewski, Eirik Johansson, Emma Maltin TJÄNSLEDIG, Joakim Åberg, Johan Peterson, Mattias Frisk, Oscar Ortman

Specialområden

  • GIS/teknikfrågor: Delia Ní Chíobháin Enqvist, Joakim Åberg, Johan Peterson
  • Osteologi:Aaron Stutz, Mary Ballard-Johansson (vikarierande),Clara Alfsdotter FÖRÄLDRARLEDIG, Emma Maltin TJÄNSTLEDIG
  • Marinarkeologi:Andreas WiderbergDelia Ní Chíobháin Enqvist, Edgar Wróblewski

Med stöd från

Västra Götalandsregionens logotyp