Vår organisation

Bohusläns museum är en stiftelse med Västra Götalandsregionen, Uddevalla kommun och Bohusläns Hembygdsförbund som stiftare.

Stiftelsestyrelsen för Bohusläns museum, t.o.m. 2022

Ordinarie

Västra Götalandsregionen
Inga Göransson, (C) Ordf
Evert Svenningsson (S)
Johanna Ekeroth (S)
Björn Skår (M)
Karin Veres (L)

Ersättare

Västra Götalandsregionen
Gisela Thureskog (S)
Louise Pettersson (C)
Anibal Rojas Jorquera (KD)
Carl Forsberg (MP)
Lars-Ebbe Pettersson (S)

Uddevalla kommun
Annelie Högberg (S) 1:e vice ordf.
Ulla Dahlberg (M)

Uddevalla kommun
Catarina Brorsson (S)
Caroline Henriksson (UP)

Bohusläns Hembygdsförbund
Ingrid Kennborn, 2:e vice ordförande
Mats Ekberg

Bohusläns Hembygdsförbund
Fredrik Olsson
Gunnar Klasson

Foto där 16 personer sitter i en trappavsats.

Styrelsen för Stiftelsen Bohusläns Museum

Med stöd från

Västra Götalandsregionens logotyp