← Tillbaka till sökresultat

Mirakelberättelsen om Estrid 3 år

Treåriga Estrid råkar ut för en allvarlig olycka under sent 1300-tal. I en mirakelberättelse kan vi följa mammans förtvivlan när dottern faller i forsen. Men som av ett under överlever flickan. Kvinnan tar med sig dottern till Vadstena, och miraklet ses som ett bevis för det blivande helgonet Birgitta Birgersdotters helighet.

Historia

I Ödsmål norr om Stenungsund levde en liten flicka i slutet av 1300-talet som hette Estrid. Sent på hösten får hon följa med sin mor Asta som ska passera bron över den häftiga forsen i Ödsmålsån. Då händer en fruktansvärd olycka, modern snavar och tappar lilla Estrid som faller ner i forsen. Här kan du läsa berättelsen som är hämtad från den heliga Birgittas himmelska uppenbarelse, mirakel nummer 59.

Medeltida målning av en mor med barn i famnen.

Detalj av Miracles by Saint Vincent av Jaume Huguet, ca 1455–1460. Konstverket finns på Museu Nacional d'Art de Catalunya i Barcelona

Medeltida bild av kvinna som går med säck på ryggen över ranglig bro mot en kvarn.

Ur Le mortifiement de vaine plaisance, en handskrift nedtecknad och illuminerad i Angers i Frankrike ca 1455–1460, The Morgan Library & Museum.

Den heliga Birgittas mirakler, nr 59

Asta, änka, från gården och socknen Ödsmål i Oslo stift, gick vid allhelgonatid över en bro, under vilken var en tämligen häftig ström, och hon bar på sina axlar sin treåriga dotter Estrid. Modern snavade och flickan föll av våda i strömmen och fördes av dess våldsamt snabba lopp under ett kvarnhjul, som stod i närheten. När den sörjande modern såg detta, började hon gråta bittert och sade: »O vördnadsvärda fru Birgitta, giv mig min flicka levande tillbaka, så skall jag med tacksägelse bära henne till ditt kloster».

Sedan sprang hon hit och dit omkring stranden och såg henne till slut hållas fast mellan två stenar i vattnet med huvudet nedåt, så att hennes fötter emellanåt höjdes över vågorna och emellanåt sjönko. I denna ställning kvarhölls hon omkring tre timmar, tills det kom en stark man, som, rörd av den olyckliga änkans tårar, med svårighet och den största fara drog flickan ur strömmen, och nästan alla hennes kropps lemmar voro då sönderbrutna, och hon var alldeles död.

Men den stackars modern upphörde icke med sin bön, förrän flickan stod levande upp och återfick sina lemmars fullständiga hälsa. På Petri fängelses dag bekände denna kvinna med sin dotter detta på verkligt trovärdigt sätt, åhörd av de hedervärda och pålitliga männen herr Lars, kanik i Linköping, herr Peter Porse, riddare från Nobynäs, Lommaryds socken i samma stift, och Torer Bassa från Tobo gård i Vimmerby socken, nämnda stift, samt många andra. 

Mirakelberättelser

Historien om Estrid är exempel på en mirakelberättelse, vars syfte var att berätta om ett underverk som kunde kopplas till, och därmed bekräfta, ett helgon. I detta fallet var det alltså Birgitta Birgersdotters helighet som skulle bekräftas. Det handlade om mirakel eller underverk som en person tyckte sig ha upplevt när den bad till ett helgon om förbön i en svår situation. De flesta medeltida källor handlar om vuxna, men mirakelberättelserna skildrar också barn och ungdomar vilket ger oss en unik möjlighet att förstå deras levnadsvillkor. Det kan till exempel handla om föräldrars sorg och förtvivlan, när ett barn råkat illa ut.

Källor

  • Ursprungligen skrevs Den heliga Birgittas himmelska uppenbarelser för hand på latin (Corpus Reuelacionum Sancte Birgitte). De har sedan tryckts och översatts till svenska.
  • Texten ovan är hämtad från Himmelska uppenbarelser band 4, sid 264, översättning Tryggve Lundén 1959. Texten finns tillgänglig digitalt på Litteraturbanken.

Vill du veta mer?

Visste du att

  • Bohuslän var en del av det norska riket under medeltiden.
  • Det norska helgonet Olav den helige var det viktigaste helgonet här under tidig medeltid. Under senmedeltiden fick han konkurrens av det svenska helgonet den heliga Birgitta.

Ur våra samlingar

Ödsmåls prästgård med kyrkoherde Francks barn. Foto Ingeborg Enander/Bohusläns museum.

Ett litet runt hänge av tenn med en t-formad korssymbol.

Ett pilgrimsmärke med antoniterordens taukors. Fynd från Kungahälla. Foto Bohusläns museum.

Färgfoto visar en 11 cm lång kniv av trä.

Liten träkniv från medeltiden, fynd från Kungahälla. Kanske en leksak? Foto Bohusläns museum.

Att se i museet

I utställningen Gränsland finns avsnitt med föremål från medeltiden. 

Du kanske även är intresserad av

← Tillbaka till sökresultat

Med stöd från

Västra Götalandsregionens logotyp