Micro Revolutionary Gestures

Fernando Sanchez och Castillo Cristina Lucas

13 juni – 23 augusti

Cristina Lucas och Fernando Sanchez Castillo, båda från Spanien, arbetar med video, skulptur och skiftande media och har båda deltagit i stora internationella utställningar och biennaler under de senaste åren. Gemensamt för de båda konstnärerna är att de i stor utsträckning intresserar sig för att förtydliga och analysera historiska, ekonomiska och genusrelaterade maktstrukturer, gestaltade med ett starkt visuellt språk. I sommar ställer de för första gången ut tillsammans i konsthallen på Bohusläns museum.

Titeln på utställningen ”Revolutionary Micro Gestures” kan syfta på det civilkurage och den kraft som finns i den enskilda människans agerande- som kan förändra sin tid och ett historiskt förlopp. Det kan syfta på den okände rebellen som med sin egen kropp symboliserar civilt motstånd inför en hel värld och ändå förblir anonym. Det kan handla om en tolkningsfrihet i den bemärkelsen att musiken i en orkester tar form under ledning av en dirigent vars gester och rörelser väcker liv i kompositörens partitur. Utifrån kroppen, tiden och rummet kan en liten rörelse ge upphov till omvälvande förändringar i vår upplevelse av världen både i historien och i vår samtid. I utställningen visas två verk av Fernando Sanchez Castillo, ”Tank Man” och ”Made in China” och två verk av Cristina Lucas ”La libertée Raisonée” och ”Number 5”.

Fernando Sanchez Castillos verk utgår ofta från politisk historia med särskild tonvikt på utforskning av våld och maktmissbruk. Han har intresserat sig för hur monument över kungligheter, politiska ledare och diktatorer gestaltats genom historien och gör i sina verk en omtolkning av dem. Ett av Fernando Sanchez Castillos mest kända verk är ”Tank Man” från 2013. Verket anspelar på händelserna vid Himmelska Fridens torg 1989, då en ung man i en vit skjorta ställde sig framför en stridsvagn och tvingade kolonnen att stanna. Ett ögonblick senare drogs han bort av åskådare och försvann in i folkmassan. Tank Man blev en internationell symbol för protest, för den lilla individen som motsätter sig systemet. Civilkuraget hos en människa kan ändra historien och därför låter han nu framställa tusentals av dem i miniatyrformat som kommer att visas i utställningen.

Cristina Lucas arbetar med skiftande media såsom video, skulptur, installationer, fotografi, målningar och animering. Hon är intresserad av de krafter som styr våra samhällen och tydliggör och analyserar detta i sina verk, ofta med en ironisk blinkning till oss. Hon kan utgå från en officiell historieskrivning eller något i det kollektiva minnet, som hon sedan transformerar eller kommenterar. I flera verk har hon också gått i dialog med välkända verk ur konsthistorien.

I Videon ”La libertée Raisonée” från 2009 inspireras Lucas av målningen ”Friheten på barrikaderna” (La Liberté guidant le peuple) från 1830 av konstnären Euguène Delacroix. Hon levandegör scenen på nytt genom att använda verkliga karaktärer i sin iscensättning. I utställningen kommer Lucas också att visa det nyproducerade verket “Number 5”, där fem olika dirigenter låter orkestern framföra första satsen i Beethovens 5:e symfoni. Alla fem läser samma partitur, men tolkningarna blir olika beroende på dirigenten. Arbetet handlar om konstens frihet att tolka det på förhand givna.

Fernando Sánchez Castillo är född 1970 i Spanien. Han har examen från Complutense University i Madrid och en Master’s degree i Filosofi från the Institute of Contemporary Aesthetics of the Universidad Autónoma de Madrid. Han har haft separatutställningar på Centro de Arte Contemporáneo de Málaga (2011), Centre d’ Art Contemporain Genève (2007) och på MARTa Herford (2006). Han har även medverkat i grupputställningar på Palais des Beaux Arts Bryssel på MARTa Herford, i Tate Modern i London, på MoMA i New York och på den 50: e Venedigbiennalen.

Cristina Lucas är född 1973 i Spanien. Hon har studerat Fine Arts vid the Complutense University i Madrid och har en Master’s degree från University of California, Irvine. Hon har deltagit i Istanbulbiennalen 2007 och Sao Paulo Biennalen 2008. Hon har ställt ut många museer runtom i Europa och är representerad på Pompidou museet i Paris.

Med Madrid som utgångspunkt har Fernando Sanchez Castillo och Cristina Lucas genom åren varit bosatta och verksamma såväl i Paris som Amsterdam, där de båda också har haft Artist Residence på Rijksakademien.

Med stöd från

Västra Götalandsregionens logotyp