Tidigare utställning

Face the Collection

3 December - 27 Februari 2017

Face the Collection

I Konsthallens utställning ”Face the Collection” har två konstnärer – Bettina von Zwehl och Trish Morrissey, fått möjlighet att undersöka våra samlingar ur ett konstnärligt perspektiv. Liksom många andra museer har även Bohusläns museum stora samlingar som sällan visas för publik. Av den anledningen öppnar allt fler museer upp för konstnärliga undersökningar, så även Bohusläns museum.

Under 2015-16 har von Zwehl och Morrissey bjudits in till ett konstresidens, som innebar att de har kunnat arbeta på plats i museet under en period. Båda konstnärerna har att visat verk som har skapats under residenstiden, men även ett urval av tidigare arbeten. ”Face the Collection”  kommer att bjuda på många spännande och sällsamma möten i tid och rum.

Bettina von Zwehl

Bettina von Zwehl är uppmärksammad för sina känsligt gjorda fotografiska porträtt. Hon har under åren experimenterat med att utveckla porträttfotografiet. I senare projekt har hon även återkopplat till traditionen med målade miniatyrporträtt. Bettina von Zwehl tidigare haft konstresidens på Victoria & Albert Museum och Freud Museum i London. I utställningen ”Face the Collection” ville hon undersöka barnets förhållande till äldre föremål och uppstoppade djur, som resulterade i en ny serie fotografier som heter ”Bloodlines”. I verket valde hon slutligen att låta barnen möta levande djur för att gestalta det laddade mötet mellan människa/djur och vad som händer i det mötet.

Trish Morrissey

Trish Morrissey arbetar främst med fotografi och video. Hon har tidigare haft flera konstresidens vid större museer, senast vid Serlachius Fine Art Foundation, Mänttä, i Finland. I sina verk arbetar hon återkommande med frågeställningar kring genus och hon placerar ofta in sig själv i bilderna. Med humor som metod undersöker hon fotografiets gränser och fångar mötet mellan nutid och historia. I sitt nya verk ”Rosa och Irma” har Morrissey inspirerats av ett antal fotografier och föremål från museets samling som en gång tillhört ett tvillingpar från Stenungsund. Utifrån det materialet har hon reflekterat kring deras liv och refererar bland annat till psykoanalytiska tolkningar i sitt verk. Ta del av reportaget som följer Trish Morrissey i hennes arbete.

Air 2015 och 2016

De båda konstnärernas residensvistelser har möjliggjorts med medel från Air 2015 och 2016, Västra Götalandsregionen. Våra samarbetspartners var 2015 Konstnärernas Kollektiverstad KKV, Bohuslän och 2016 Akademi Valand.

Bettina von Zwehl är född i München 1971 och bosatt i London, Storbritannien.
Trish Morrissey är född i Dublin 1967 och bosatt i Somerset, Storbritannien.

 

Med stöd från

Västra Götalandsregionens logotyp