Allt från dinosaurier till mormor – från baktid till framtid

Om lustfyllt lärande genom kulturarv för förskola, museer och kulturarvsföreningar

I ett  samverkansprojekt mellan länsmuseum, hembygdsförbund, kulturarvsförening och förskolor har vi utvecklat en metod för lärande genom kulturarv. Här kan du ta del av en informationsskrift från projektet.

Här kan du ladda ner:

Frågor, idéer, kontakt:

Elisabeth Corsander, pedagog Bohusläns museum, elisabeth.corsander@bohuslansmuseum.iplace.se / 0522-65 65 31 / 0702-00 18 54

Marika Russberg, kulturarvskonsulent Bohusläns museum, marika.russberg@bohuslansmuseum.iplace.se / 0522-65 65 14 / 0702-38 99 80

Med stöd från

Västra Götalandsregionens logotyp