Digital utställning

Vi Fåglar – filmer och fakta

Vi Fåglar – filmer och fakta

Detta är en digital utställning om en grupp av de vilda djur som finns nära oss hela året - fåglar. Alla har vi någon relation till våra vingbärande vänner och nu har du chansen att bekanta dig mer med deras värld. Vi intar fåglarnas perspektiv i en humoristisk och tankeväckande utställning fylld med filmer och spännande multimediaupplevelser. Utställningen vänder sig både till barn och vuxna.

Trailer till den digitala utställningen
Syntolkad version

Denna digitala utställning är producerad av Bohusläns museum i samarbete med Jonas Myrstrand och Studio Jox. Den bygger på museets egenproducerade utställning Vi Fåglar – fåglarnas egen berättelse som visades på Bohusläns museum perioden 19 september 2020 fram till 9 januari 2022.

Utställningen berättar om de fåglar som häckar och passerar Sverige. Fåglar har fascinerat människan i tusentals år. Och detta har vi velat spegla i utställningen genom att både berätta om vad som kännetecknar olika fåglar, om deras häckningsmönster, och deras flytt till andra delar av världen. Vi vill också visa på hur fåglar haft stor betydelse i mytologin och folktron och hur fåglar varit inspiration för en mängd konstnärer.

Genom den fysiska utställningen fungerade våra berättarfåglar som ciceroner, vägledare, och i denna digitala utställning dyker de upp i alla filmer. Allt förmedlas utifrån fåglarnas perspektiv.

Illustration av sex fåglar på rad; en ejder, en bivråk, en lövsångare, en gråtrut, en pilfink, och en skata.

Upplev utställningen

Denna digitala utställning är uppdelad i flera avdelningar.

 1. Två multiscreenupplevelser i VR (Virtual Reality).
 2. En 3D modell av den fysiska utställningen.
 3.  Nio olika filmer där vi lyfter några av utställningens teman:
  • Vad kännetecknar en fågel?
  • Vilka fåglar har haft stor betydelse i folktron och mytologin?
  • Vilka spår av fåglar finns i arkeologin?
  • Hur har människan använt fåglar och ibland också utplånat vissa fågelarter?
  • Hur har konstnärer genom tiderna gestaltat fåglar?
 4. Faktaunderlag som den fysiska utställningens texter bygger på.

Utställningen i VR-filmer

Här kan du ta del av två VR-filmer som båda har svensk och engelsk text. Det är en filmupplevelse från den fysiska utställningen där man ser flera skärmar samtidigt. Störst upplevelse har du om du använder VR-glasögon.

Den ena filmen ger en upplevelse av fåglarnas flyttningsmönster och liv under ett år. I den andra filmen får du uppleva fåglars stora symboliska betydelse i både folktro och mytologi samt olika konstnärers sätt att genom historien måla fåglar, både naturtroget och symboliskt.

Utställningen som 3D modell

Här kan du uppleva utställningen Vi Fåglar i en 3D modell. Med hjälp av din pekare kan du röra dig runt i utställningsrummen och uppleva hela utställningen så som den visades på Bohusläns museum fram till 9 januari 2022.

Filmer från utställningen

Här nedan finner du filmer där Bohusläns museums pedagoger, Jan Uddén, Christina Toreld, Elisabeth Corsander och Birgitta Åhlund berättar kring några av de teman som finns i utställningen.

Vi har också gjort en helt animerad film där du får lära dig vad som kännetecknar våra berättarfåglar; det vill säga gråtruten Skåre, bivråken Bima, ejdern Elis, lövsångaren Lova, pilfinken Fia och skatan Pica. Denna film finns också i en version med engelska röster.

Övriga filmer är textade och det finns även möjlighet i You tube att välja språk för undertexten. För att välja språk gå in på Inställningar, Undertexter och sedan Översätt automatiskt. De svenska filmerna finns också i en syntolkad version.

Men först börjar vi med en film där utställningens producent, Sofie Henryson, leder dig runt så att du får en sammanfattning av vad utställningen innehåller.  

Fakta från utställningen

Den fysiska utställningen Vi Fåglar bestod av tio kapitel. Här nedan kan du fördjupa dig i det faktaunderlag som utställningstexterna bygger på.

En digital utställning producerad i samarbete med Jonas Myrstrand/Studio Jox med bidrag från Kulturrådet.